Ἀπό τούς Ψαλμούς τοῦ Δαβίδ.....

                                                                                                                     Χείρ Μιχάλη Βασιλάκη

Σ' ἐσένανε, τόν Κύριο, πολλές φορές φωνιάζω,
δέομαι καί προσεύχομαι καί βαριαναστενάζω.
Ἴντα τό θές τό αἶμα μου νά τρέξει ἅμα μέ σφάξεις,
ἴντα θά κάμεις τό κορμί στόν τάφο σάν τό θάψεις ;
Μπάς καί σ’ ὑμνεῖ τό λείψανο, τό χῶμα τί τό νοιάζει,
ποιός θά μιλεῖ γι' ἀλήθειες σου, ποιός θά σέ λογαριάζει ;
Καί μ' ἄκουσε ὁ Κύριος, κι ἦρθε κι ἐλέησέ με,
κι ἔγινε ὁ προστάτης μου, γιατρός μου κι ὕγιανέ με.
Χαρά ‘κανες τόν θρῆνο μου, γέλιο τό κάθε κλάμα,
στά ἄσπρα ροῦχα μ' ἔντυσες καί μοῦ ΄σκισες τά μαῦρα.


Κι ὅπως στήν ζήση θά σ' ὑμνῶ, τήν λύπη θά ξεχάσω. 


                                                                                   Ψαλμός 29, 9.133 comments:

dm80310 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Ilmu Judi said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Elena said...

τί να υποθέσω πώς είναι τα παραπανω;;;