Δίχως Ἐσένα

Ἐλθέ ὁ μόνος πρός μόνον
ὅτι μόνος εἰμί

Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος

Ἄν δέν προϋπῆρχε τό φῶς
τί νόημα θά 'χε τό μάτι ;
Ἄν δέν μέ περίμενες στή στροφή τοῦ δρόμου
ποιός ὁ λόγος μιά ζωή νά στολίζομαι 
καί νά βιάζομαι γιά τό ραντεβοῦ ;
Δίχως Ἐσένα δέν εἶμαι ἁπλά μόνος·
Εἶμαι ἀνεξήγητος
αὐτοκαταργούμενος
ὁλωσδιόλου περιττός ! Σ.Σ Χαρκιανάκης-Σπηλαιώδη Τοπία
Δόμος


No comments: