Ψαλτήρι....

                                                                                                                 Φεγγαρόφωτο ἐψές τό βράδυ....


Ἔστρεψας τόν κοπετόν μου εἰς χαράν ἐμοί,
διέρρηξας τόν σάκκον μου καί περιέζωσάς με εὐφροσύνην.

Ἐσύ, τόν θρῆνο σέ χαρά σάν θές τόν μεταλλάσεις,
τά μαῦρα ροῦχα μοῦ ΄σκισες καί στά λευκά μ' ἀλλάσεις.

                                                                                                               Ψαλμ. 29,12
No comments: