Τοῦ Χριστοῦ, Κεφάλι 2012
Ὤ, ἡ καρδιά μου φύτρωσε! 
Τή βλέπω
Τώρα θά σοῦ μιλήσω πιά
Μέ τήν καρδιά μου
Μέ τήν καρδιά μου
Θά σ' ἀγαπήσω
Κι ὁ ἄνεμος
Ὁ ξένος
Ἄς βρίζει τά σύννεφα
Ἄς κατεβάζει νερά
Νά πλημμυρίσει ἐμᾶς
Τούς ἀπλημμύριστους!                               Γ. Σαραντάρης, 29.7.40
No comments: