Ξημέρωμα την κορυφή τοῦ Κόφινα
ἀνήμερα τῆς ἐορτῆς τῆς Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ..