Κάμπος Βιάννου ....Ξημέρωσα Κυριακῆς ἁγίου Ἰωαννικίου 2012
Εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ μέ κατασκήνωσεν, ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με...

No comments: