Ἁγίου Ἰωαννικίου τοῦ μεγάλου.... πρός Βαχό....

Κι ἄν τύχει ξημερώματα ὁ ἥλιος νά ροδίζει,
κι ἄν εἶναι λιοβασίλεμα κι ὥρα πού μοχριάζει
καί γείρεις κι ἀποκοιμηθεῖς κι ὕπνος γλυκύς σέ πάρει,
μέσα στό ὄνειρο γροικᾶς λαγοῦτα πού κτυποῦνε.
Δέν εἶν' ἀλήθεια ὄνειρο καί ξυπνητός γροικᾶς το
κι ἀκλούθηξέ του τοῦ σκοποῦ κι ἐκεῖνος θά σέ βγάλει
στόν τόπο τόν πανέμορφο......

                                                     Γιάννης Βάρδας

No comments: