+Ψυχοσάββατο......


Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον Χριστέ, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, Ἐμμανουήλ, Μαρίνας, Νικολάου, Μαρίας, Σοφίας, Γεωργίου, Ἐλένης, Χρυσάνθης, Ἰωάννου, ἱερ. Θεοδώρου, Σταυρούλας, Ἡλία, Μαρίας, Κατερίνας, Σταύρου, Δέσποινας, Γεωργίας,Ἐμμανουήλ, Καλλιόπης, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος. No comments: