ΤΕΛΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Νενανώ  τά συστατικά τῶν οὐράνιων ἤχων
ἕνα μακρόπνοο τερερέ  στήν ἄκαπνη συντέλεια
γοργά καί δίγοργα καί τρίγοργα
νέε νέ... νέ νέ /μηχανισμός ἀπολαύσεως/
ἕνα τερερέ δίπλα-δίπλα στό Ὀκτωήχι τῆς τουρκοκρατίας
πλαταίνοντας τίς ὀλονυχτίες τέρπει τερερέ τά χριστεπώνυμα
νανά... νανά, ἅγια... Δόξα καί Νῦν ἑννεάσημος ὁ μάχιμος
ρυθμός ἐκεῖθε
νέ νέ... νέ νέ /χορίαμβος-νηρηίδα/
ὁ μείζων καί ὁ ἐλάχιστος ἡ πεταστή χειρονομούμενη
τό παλαιό πολυσύλλαβον ἀπήχημα
μ' ὅλα τοῦτα βγῆκαν οἱ Παπαφλέσσηδες κι οἰ Κολοκοτρωναῖοι.


Φαρέτριον 1981
Νἰκος Καροῦζος

No comments: