Ἱερός Ναός Ἀναλήψεως Μοχοῦ...


Μιά πνοή μιά διάθεση νά σέ χορτάσω
Ἔχω οὐρανέ μου
Μιά πνοή μιά διάθεση νά σ' ἀγκαλιάσω
Νά σηκωθῶ ἀπ' τή γῆ μέ τούς ἀνθρώπους
Τά ζῶα καί τά φυτά στόν ὕπνο μου νά τά φυλάω
Πού θά τά θρέφει καί θά ΄ναι ζεστός.

                     
                                                                                                     Γ. Σαραντάρης

No comments: