Χριστός Ἀνέστη
                             Κύριος φωτισμός μου καί σωτήρ μου.......

                                                                                Ἀντίφωνο τοῦ Πάσχα